Activități desfășurate în domeniul
resurselor umane

 

 

- Redactarea contractul individual de muncă;
- Acte de modificare a contractului individual de muncă (acte -adiționale, decizii încetare etc.);
- Întocmirea registrului de evidență a salariaților;
- Întocmirea regulamentului de ordine interioară;
- Întocmirea fișelor de post;
- Întocmirea criteriilor de evaluare a personalului;
- Pontaje și salarizare;
- Cercetare disciplinară.

 

 

 


Legislația muncii

 

Legea 53/2003 republicată

 

Contact

S.C. Sigmunlex Expert s.r.l.
Ploiești, str. Negru vodă nr. 44
      Tel.: 0723191739
    0724348446